Coaching

Heb je een droom, wil je hulp bij het (terug) vinden van jouw eigen kracht, of weet je het gewoon even niet meer? Neem dan eens contact op om te zien hoe ik je kan helpen met een tijdelijke ruggensteun bij het zetten van een stap in jouw unieke proces.

Coaching

Coaching voor de hond

Soms is het prettig om een steuntje in de rug te hebben als je tegen een probleem aan loopt in de relatie met jouw hond.

Coaching voor de hond kan worden ingezet bij probleemgedrag en wanneer je tijdens de (her)opvoeding van jouw hond dingen tegenkomt waar je geen raad mee weet. Het kan bijvoorbeeld zijn dat je voor jouw gevoel volledig stilstaat in de training. Of misschien zelfs achteruit gaat. Op een bepaald moment kan dit de relatie tussen jou en jouw hond sterk onder druk zetten. Uiteraard werken we zowel aan het gedrag van de hond als van de mens in deze relatie.

Coaching is daarnaast bij uitstek geschikt als je een herplaatste hond in het gezin hebt opgenomen. Vaak is het nodig om aan het gedrag te werken en elkaar te leren kennen. Honden die worden herplaatst hebben over het algemeen nou eenmaal wat bagage mee gekregen. Hierdoor is een groepsles niet altijd haalbaar en meestal ook niet verstandig. Misschien heb je juist behoefte aan hulp bij de heropvoeding thuis. Samen werken aan het meelopen aan de lijn of ondersteuning bij het verstevigen van de relatie zijn allerlei zaken waar coaching voor de hond uitkomst biedt.

Samen gaan we een coachingstraject uitzetten. Na een kennismaking bekijken we waar je het steuntje het beste kunt gebruiken om de door jou gestelde doelen te bereiken. Je krijgt een op maat uitgewerkt plan waarin de stappen die we gaan doorlopen zijn beschreven. Als coach ben ik natuurlijk vlakbij om ondersteuning te bieden en waar nodig bij te kunnen sturen.

Coaching hond

Enkele voorbeelden van coachingstrajecten zijn:

  • Meerdere op maat afgestemde trainingssessies met jouw hond
  • Probleemgedrag omzetten in aanvaardbaar gedrag
  • Samen aan de slag gaan om jou extra vaardigheden bij te brengen
  • Een training op een specifieke locatie waar de problemen zich voordoen

Natuurlijk is het ook mogelijk om een traject af te stemmen op de trainingen bij jouw hondenschool.

Coaching is altijd maatwerk, zo gaan we het dus ook benaderen. Op deze manier bieden we een resultaatgericht traject en betaal je alleen voor dat waar je behoefte aan heeft.

De kosten voor een afspraak van anderhalf uur zijn €195,00 inclusief btw en reiskosten voor de regio Apeldoorn. Na onze afspraak ontvang je informatie, eventuele oefeningen en waar nodig verdere ondersteuning. Houd er daarnaast rekening mee dat een afspraak uit kan lopen tot maximaal 2 uur.

“A goal without a plan is just a WISH” ~ Teresa Lopez ~

Dogtrack | info@dogtrack.nl | Telefoon: +31 6 365 308 38 | Apeldoorn

Powered by Inviato.nl